en-USel-GR
Events

Find out more on LIFE-IP AdaptInGR events

Ημερίδα και Σεμινάριο του Έργου LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή»

Ημερίδα και Σεμινάριο του Έργου LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή»

7η Ενημερωτική Ημερίδα και Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Έργου LIFE-IP AdaptInGR, στην Κεντρική Μακεδονία

Συνεχίζονται οι περιφερειακές εκδηλώσεις του Έργου LIFE-IP AdaptInGR, με την Ενημερωτική Ημερίδα και το τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την «Προσαρμογή της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή», που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 2 – 5 Απριλίου 2024.

Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  •  7η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, 11.00-16.45, θα διεξαχθεί η 7η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή. Η Ημερίδα διοργανώνεται με την επιμέλεια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας (26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Φιξ). Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται προεγγραφή για την παρακολούθηση και η είσοδος είναι δωρεάν.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας για την προσαρμογή της Περιφέρειάς τους στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την παρουσίαση των σχετικών πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών.

Στην 1η Ενότητα της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, σχετικά με τους σημαντικότερους ευάλωτους τομείς, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Πρωτογενής τομέας
  • Δομημένο περιβάλλον
  • Υδατικοί πόροι
  • Παράκτιες χρήσεις
  • Αλιεία - υδατοκαλλιέργειες
  • Γεωργία

Η 2η Ενότητα της Ημερίδας περιλαμβάνει την προβολή της ταινία «Άνυδρη Γη» του Βαγγέλη Ευθυμίου  (2011, 49 λεπτά). Πρόκειται για μια καταγραφή των προβλημάτων ερημοποίησης των εδαφών στην Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού. Η ταινία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, την εποχή της κλιματικής αλλαγής και των πολλαπλών προκλήσεων που καλούμαστε να διαχειριστούμε, προσφέροντας τροφή για σκέψη για το παρόν και το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Κλιματική Συνείδηση» η οποία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR το 2021 (συμμετοχή της μαθήτριας Κατερίνας Παλιουρά από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών).

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: AdaptiveGreece.InfoDays@gmail.com

  • Τριήμερο Επιμορφωτικό Περιφερειακό Σεμινάριο

Από 3 έως 5 Απριλίου 2024 θα διεξαχθεί το Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή. Το Σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ως εξής:

  • Τετάρτη 3 Απριλίου: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Φιξ.
  • Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Απριλίου: Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 26ης Οκτωβρίου 21, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να παρέχει την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία σε υπηρεσίες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη θωράκιση της Περιφέρειας έναντι των επιπτώσεων αυτής.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας: (α) Φορείς λήψης αποφάσεων, (β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, και (γ) Ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επαγγελματικές ομάδες τομέων που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής). Το Σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθεί  βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους το επιθυμούν μετά τη λήξη του. Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η συμμετοχή του Σεμιναρίου και τις τρεις ημέρες για την επιτυχή παρακολούθησή του.

Το πρόγραμμα δομείται σε πέντε επιμέρους ενότητες και συγκεκριμένα:

Πληροφορίες διεξαγωγής

Τίτλος ενότητας

Βασικό κοινό

Τετάρτη, 3 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι :Εισαγωγή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Πολιτικές και διακυβέρνηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, σχεδιασμός υλοποίησης)

Όλοι και κυρίως όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αιρετοί και ανώτερα στελέχη υπηρεσιών) στην Περιφέρεια καθώς και υπηρεσίες τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Πέμπτη, 4 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Έλεγχος κλιματικής ανθεκτικότητας (ανάλυση τρωτότητας) σε τεχνικά έργα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Δομημένο περιβάλλον και αστική ανθεκτικότητα

Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας, μηχανικοί και μελετητές τεχνικών έργων, ακαδημαϊκοί και  ερευνητικοί φορείς.

Η ενότητα ΙΙΙ ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρων και για εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Παρασκευή, 5 Απριλίου

09.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Πρωτογενής τομέας και φυσικό περιβάλλον

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Κλείσιμο σεμιναρίου

Επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, αλιείς και υδατοκαλλιεργητές) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.

Υπηρεσίες και φορείς στην Περιφέρεια των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και δασών πχ ΔΑΟΚ, Διεύθυνση δασών, δασαρχεία, εκπρόσωποι ΟΦΥΠΕΚΑ και ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο εγγραφής που βρίσκεται εδώ.

Τις επόμενες ημέρες θα ανασρτηθεί ολοκληρωμένη και η ατζέντα του Σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ντεμίρη Σπυριδούλα στο e-mail: sntemiri@prasinotameio.gr.

Τέλος, σημειώνεται ότι εντός του 2024, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εκδηλώσεις για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Theme picker

Subscribe to our Newsletter
Unsubscribe

GDPR COMPLIANCE

By signing up, you agree to the Privacy Policy and you will be receiving our newsletters.

The Ministry of Environment & Energy

General Directorate for Environmental Policy
Climate Change & Air Quality Directorate

Climate Change Department

Address: 147 Patission Str., 112 51, Athens, Greece

Tel.: 210.8643.015

adapt@prv.ypeka.gr